Trends in Business and Economics
Research Articles

Revealing Volatility Spillover Effects Between CDS Premiums and Equity Markets in Developed and Developing Countries: VAR-BEKK-GARCH Model Approach

1.

Department of Business Administration, Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Bursa, Türkiye

Trends in Business and Economics 2023; 37: 98-110
DOI: 10.5152/TBE.2022.221748
Read: 321 Downloads: 111 Published: 01 April 2023

This study aims to analyze volatility spillover effects between stock and sovereign credit default swap (CDS) markets by adopting the VAR-BEKK-GARCH(1,1) model. The research questions can be expressed as follows. Does a significant volatility spillover exist between equity and CDS markets? Does a difference in volatility spillovers occur between developed and developing countries? Do the correlations between the stock market and CDS market differ in developed and developing countries? The empirical findings demonstrate a weak cross-market spillover between the stock and CDS markets. In other words, the volatility observed in the stock and CDS markets is subject to past shocks more than cross-market spillovers. The lagged volatility in both stock and CDS markets has a substantial effect on the current period conditional volatility. In addition, no volatility spillovers were detected from the CDS market to the stock market. The information outflow about financial markets is priced initially in the stock market and then gets reflected onto the CDS market. The correlations and covariance relationships between CDS premiums and stock indices change over time. The correlations and covariance relationships show significant changes during periods of financial turmoil.

JEL Classification: C58; G15

 

Ülke CDS Primi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Oynaklık Yayılımları Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşmakta mıdır? VAR-BEKK-GARCH Modeli Yaklaşımı

Bu çalışmada hisse senedi ve CDS (Kredi Temerrüt Swapı) piyasaları arasındaki oynaklık yayılımı etkileri VAR-BEKK-GARCH(1,1) modeli ile analiz edilmektedir. Piyasalar arasında yayılma etkisi olup olmadığı, varsa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu etkilerin farklılaşıp farklılaşmadığı ve piyasalar arasındaki korelasyon ilişkileri incelenmiştir. Genel olarak hisse senedi ve CDS piyasaları arasında çapraz şok geçişgenliğinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Yani hisse senedi ve CDS piyasasında gözlemlenen oynaklık, çapraz şok geçişlerinden ziyade kendi geçmiş dönem şoklarından kaynaklanmaktadır. Hem hisse senedi hem de CDS piyasasındaki geçmiş dönem oynaklığının cari dönem koşullu oynaklığı üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, genel olarak CDS piyasasından hisse senetleri piyasasına oynaklık yayılımı olmadığı tespit edilmiştir. Finansal piyasalarla ilgili haber akışı öncelikle hisse senedi piyasasında fiyatlanmakta, ardından CDS piyasasına yansımaktadır. CDS primleri ile hisse senedi endeksleri arasındaki korelasyon ve kovaryans ilişkileri zamana bağlı olarak değişim göstermektedir. Korelasyon ve kovaryans ilişkilerinin finansal piyasalarda stres seviyesinin arttığı dönemlerde önemli değişimler gösterdiği gözlenmiştir.

JEL Sınıflandırması: C58; G15

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Swapı, Hisse Senedi Piyasası, Oynaklık Yayılımı, VAR-BEKKGARCH(1, 1) Modeli

Cite this article as: Camgöz, M. (2023). Revealing volatility spillover effects between CDS premiums and equity markets in developed and developing countries: VAR-BEKK-GARCH model approach. Trends in Business and Economics, 37(2), 98-110.

Files
EISSN 2822-2652